Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Δεν αρκούν μόνο οι κάδοι για την Ανακύκλωση στα σχολεία

Με χαρά μάθαμε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει την ανακύκλωση στην πηγή με χωριστούς κάδους στα σχολεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, η επιτυχία της οποίας όμως εξαρτάται και από μια σειρά επιπλέον μέτρα που πρέπει να ληφθούν:

1. Θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και μαθητών.

2. Η εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει Σεμινάρια κι Εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς αλλά κι εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές.

3. Θα πρέπει για την μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τα Σεμινάρια, τα Εργαστήρια και τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα να αξιοποιηθεί ο σημαντικός δημόσιος θεσμός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διαθέτει η χώρα μας, τα 53 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υπάρχουν σε όλους τους νομούς.

4. Θα πρέπει επειγόντως να προχωρήσει η στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία παραμένουν υποστελεχωμένα, καθώς έχει παγώσει από το καλοκαίρι η διαδικασία στελέχωσής τους με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Αναγκαία επίσης είναι η άμεση χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία παραμένουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Να σημειώσουμε εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μείωσαν τη χρηματοδότηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, παρά την αύξηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και παρά την κρίσιμη κατάσταση με την Κλιματική Κρίση που αντιμετωπίζουμε..

6. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να παίξουν σημαντικό, κομβικό ρόλο στην προσπάθεια προώθησης της ανακύκλωσης στα σχολεία, σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις.

7. Απαραίτητη είναι και η μέριμνα για στήριξη και χρηματοδότηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων, καθώς από την αρχή της οικονομικής κρίσης σταμάτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (καθώς κι Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού) των σχολείων.

8. Η χρηματοδότηση της εκστρατείας ενημέρωσης των μαθητών κι εκπαιδευτικών, των Σεμιναρίων κι εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων μπορεί και πρέπει να γίνει τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό πόροι και από το Πράσινο Ταμείο.

9. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια συλλογής κι αποστολής για ανακύκλωση των υλικών που θα συλλέγουν στους κάδους ανακύκλωσης οι μαθητές. Κάδοι που ξεχειλίζουν και δεν αποστέλλεται το υλικό που συλλέχθηκε για ανακύκλωση θα προκαλέσουν απογοήτευση στους μαθητές και θα οδηγήσουν την όλη προσπάθεια σε αποτυχία.

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία, πατώντας εδώ.

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων