Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Υποβαθμίζεται η προστασία των περιοχών Natura 2000

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις περιοχές NATURA 2000 υποβαθμίζει την προστασία τους, καθώς επιτρέπει εξορύξεις, δρόμους, πλατείες και άλλα μεγάλα έργα μέσα στον πυρήνα των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000

Το να επιτραπεί πχ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς η εξόρυξη υδρογονανθράκων η χρυσού αναιρεί την όποια προστασία και μπορεί να είναι καταστροφικό τόσο για τη φύση όσο και για τους ανθρώπους, όπως μας δείχνουν τα παραδείγματα των εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική και των εξορύξεων υδρογονανθράκων στο Νίγηρα (μόλυνση νερού, αέρα, εδάφους).

Εξίσου καταστροφικά για τις προστατευόμενες περιοχές θα είναι και τα διαβόητα «συνοδά έργα» πχ για τη μεταφορά υλικών από και προς τις περιοχές εξόρυξης.

Η δε χωροθέτηση Βιομηχανικών ΑΠΕ μέσα στον πυρήνα Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 μπορεί να προκαλέσει καταστροφές πχ με την κατασκευή τεράστιων δρόμων για τη μεταφορά γιγάντιων Ανεμογεννητριών. Αντί να προωθεί την καταστροφή προστατευόμενων περιοχών με τέτοια έργα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να στηρίζει νοικοκυριά και δήμους για να παράγουν ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές σε κατοικίες και δημόσια κτήρια, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προβλέπει διορισμό του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και του ΟΦΥΠΕΚΑ από τον εκάστοτε υπουργό. Θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να πάψει η στρατιά των διορισμένων διοικήσεων σε οργανισμούς.

Είναι απαράδεκτο στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου  να προβλέπεται στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου μόλις ένας (1) εκπρόσωπος περιβαλλοντικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, κι αυτός με την αίρεση του "ή εκπρόσωπος μηχανικών".

Θα πρέπει να προβλεφθεί ο ορισμός του ΔΣ όχι κατ΄επιλογή του κάθε υπουργού (που σημαίνει κομματική επιλογή) αλλά από κατηγορίες φορέων που μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου και των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να είναι:

  • 2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση περιβαλλοντικών οργανώσεων.
  • 2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται με απόφαση των ΑΕΙ της χώρας
  • 2 μέλη του ΔΣ να ορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία.
  • 1 εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων στις Προστατευόμενες Περιοχές.
  • Ο Πρόεδρος να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Έτσι, θα μπορούσε να επιτευχθεί κοινωνική συμμετοχή οργανισμών και ανθρώπων που επιθυμούν και πρέπει να έχουν λόγο στην προστασία των Περιοχών NATURA 2000.

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν τοπικά Συμβούλια του ΟΦΥΠΕΚΑ (για κάθε περιοχή NATURA 2000) με τη συμμετοχή τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, του τοπικού πανεπιστημίου, της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, των εργαζομένων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής.

Καλούμε πολίτες και φορείς να πάρουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση (έως τις 18 Ιουλίου 2022). Η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά όλους, αφορά τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το έδαφος όπου καλλιεργούμε την τροφή μας!

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων