Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Όχι στην αυθαιρεσία στις ακτές

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων με αφορμή την απαράδεκτη επίθεση σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Κουνουπιδιανών κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Κτηματική Υπηρεσία για την μη τήρηση των ορίων σε ομπρελοκαθίσματα στον Καλαθά, δηλώνει τα εξής:

Καταδικάζουμε την επίθεση στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουνουπιδιανών. Έλεγχοι πρέπει να γίνονται τακτικά σε όλες τις ακτές έτσι ώστε και το περιβάλλον να προστατεύεται και τα δικαιώματα των επισκεπτών να διασφαλίζονται. Ο νόμος προβλέπει ότι τα ομπρελοκαθίσματα δεν μπορεί να ξεπερνάνε το 50% της επιφάνειας της ακτής, 5 μέτρα από τη θάλασσα, κάθε επιχειρηματίας έως 500 τμ με τήρηση 100 μέτρων κενών μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματιών.. Αυτό πρέπει να τηρείται και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος και οι παραβάτες να τιμωρούνται και να τους αφαιρείται η άδεια.

Ο Καλαθάς εκτός από μια ωραία παραλία που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες το καλοκαίρι, έχει ενταχθεί στον κατάλογο των μικρών νησιωτικών υγροτόπων ως προστατευόμενο οικοσύστημα, με κωδικό Υ434KRI187 -εκβολή “Καλαθορέματος”, με το από 12-6-2012 Π.Δ. «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και την ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν»(ΦΕΚ 229/ΑΑΠ). Οφείλει η Πολιτεία να προστατεύει τον υγρότοπο και με βάση τη νομοθεσία.

Επισημαίνουμε κι εμείς την αυθαιρεσία με τα ομπρελοκαθίσματα, που υπάρχει όχι μόνο στον Καλαθά αλλά και σε άλλες ακτές και ζητάμε αυστηρούς ελέγχους, έτσι ώστε ούτε οι αμμοθίνες να καταστρέφονται, ούτε οικονομικά ασθενέστεροι και ντόπιοι να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την παραλία. Τονίζουμε τη γενικότερη αυθαιρεσία και τα σχέδια για γιγάντιες επενδύσεις σε ακτές που απειλούν τόσο τη φύση όσο και τον ίδιο τον τουρισμό, ξεπερνώντας τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και καταναλώνοντας τεράστιους πόρους.

Αυτή η επίθεση αυθαιρεσίας στις ακτές υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση που καταθέτει αλλεπάλληλα νομοσχέδια για το περιβάλλον τα οποία περιορίζουν τα όποια μέτρα προστασίας υπήρχαν για τις περιοχές NATURA, επιτρέποντας ακόμη κι εξορύξεις μέσα στις ζώνες προστασίας (άρθρο 11 νέου νομοσχεδίου), επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων σε δάση (άρθρο 28 νέου νομοσχεδίου για το περιβάλλον) κοκ.

Όλα αυτά είναι καταστροφικά για τη φύση και αυτοκτονικά για τον τουρισμό: Πόσοι τουρίστες θα συνεχίσουν να έρχονται σε τσιμεντοποιημένες παραλίες, απέναντι από εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου. Μια πετρελαιοκηλίδα προκαλεί τεράστια φυσική καταστροφή και αρκεί για να χαθεί τουλάχιστον μια τουριστική σεζόν.

Μην πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε 

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων