Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Κερδοσκοπικά συμφέροντα μπλοκάρουν τη θεσμοθέτηση χωροταξικού σχεδίου στον πρώην Δήμου Ινναχωρίου

Απαράδεκτη προώθηση νέας αδειοδότησης λατομείου γύψου 270 στρεμμάτων στην περιοχή.

Οι οργανώσεις του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» καταγγέλλουμε την επιχειρούμενη προσπάθεια αδειοδότησης λατομείου γύψου κοντά στη Χρυσοσκαλίτισσα Ν. Χανίων. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να αχρηστεύσει το χωροταξικό σχέδιο (ΣΧΟΟΑΠ) που έχει εγκρίνει ο Καποδιστριακός Δήμος Ιναχωρίου εδώ και 2,5 χρόνια και το οποίο σκόπιμα δεν υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα!

Στην αυριανή (8.2.2012) συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης έχει εισαχθεί εσπευσμένα θέμα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λατομείου επιφανειακής εξόρυξης γύψου με χρήση εκρηκτικών, έκτασης περίπου 270 στρ., από εταιρεία η οποία έχει ήδη πάρει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για άλλα 180 στρέμματα στην περιοχή, παρά την αρνητική απόφαση της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Η συγκεκριμένη περιοχή, σύμφωνα με το παραπάνω χωροταξικό σχέδιο (ΣΧΟΟΑΠ), εντάσσεται στη «Ζώνη Προστασίας Τοπίου». Η έκταση του πρώην Δήμου Ιναχωρίου περιλαμβάνει την περιοχή «Natura 2000» με τίτλο: «Χρυσοσκαλίτισσα-Ελαφονήσι και απέναντι ακτή» και μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας Πουλιών, την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της οποίας έχει λάβει υπόψη του το χωροταξικό σχέδιο. Όταν το σχέδιο αυτό θεσμοθετηθεί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στην ευαίσθητη περιοχή ούτε λατομείο, ούτε να χτιστούν τεράστια ξενοδοχεία, για τα οποία πιέζουν ισχυρά συμφέροντα. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ενώ έχει κατατεθεί από το 2010 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δεν προωθείται για θεσμοθέτηση, εφευρίσκοντας συνεχώς διάφορα τυπικά προσκόμματα. Αντίθετα, στην περίπτωση των λατομείων γύψου μεθοδεύεται η ταχύτατη αδειοδότησή τους για να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα.

Τη συγκεκριμένη κωλυσιεργία έχουν καταγγείλει ομόφωνα το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιναχωρίου, τοπικοί φορείς και οι οικολογικές οργανώσεις. Το θέμα είχε συζητηθεί και σε συνεδρίαση του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Κρήτης, που χαρακτηριστικά αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του της 28ης/9/10: «Η μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Ιναχωρίου μπορεί και πρέπει άμεσα, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, να προωθηθεί προς γνωμοδότηση στο ΣΧΟΠ και (κατόπιν των όποιων παρατηρήσεων, προτάσεων, διορθώσεων κ.λπ. όπως προβλέπεται) να εγκριθεί και ολοκληρωθεί η θεσμοθέτησή του. Κανένας λόγος δεν συντρέχει για άλλες καθυστερήσεις...».

Τονίζουμε πως το συγκεκριμένο χωροταξικό αποτελεί ίσως μοναδικό παράδειγμα ομοψυχίας της τοπικής κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κίνησης πολιτών «Ελαφονήσι Σ.Ο.Σ.» (17-7-2010):

«...Οι κάτοικοι της περιοχής του Ιναχωρίου έχουν ομόθυμα επιλέξει την προστασία της περιοχής του Λαφονησιού και του Δήμου Ιναχωρίου, για ένα μέλλον με πραγματική ανάπτυξη, όπου το οικονομικό της αποτέλεσμα θα διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και όχι στους ολίγους. Λένε όχι στην άγρια τουριστική ανάπτυξη και την τσιμεντοποίηση της περιοχής του Λαφονησιού και του Δήμου τους, λένε όχι σε λατομεία στην παραλιακή περιοχή του όρμου Στομίου...

...Η ελληνική κυβέρνηση και τα όργανά της όπως ο διορισμένος από αυτήν Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα προστασίας όλων των περιοχών Natura 2000 εγκρίνοντας Χωροταξικά σχέδια οι μεν και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες οι δε, δημιουργώντας Φορείς Διαχείρισης σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Όσο δεν το κάνουν αυτό βρίσκοντας διάφορα γραφειοκρατικά προσκόμματα, επιτρέπουν σε ποικιλώνυμα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα να αυθαιρετούν και να αλωνίζουν σε αυτές τις περιοχές επιδιώκοντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα (λατομεία, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες...
»

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δίκτυο «ΟικοΚρήτη» προτείνει στους εισηγητές και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης να εκφράσουν αρνητική άποψη στην επιβολή λατομείων και εργοστασίου γύψου στην περιοχή.

Τέλος, καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να μην ενισχύει με τη στάση της τις παραπάνω καταγγελλόμενες μεθοδεύσεις ιδιωτικών, κερδοσκοπικών συμφερόντων και να σταματήσει την κωλυσιεργία στη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ Ιναχωρίου.

Η Γραμματεία του Δικτύου ΟικοΚρήτη