Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων παρά τους περιορισμούς της πανδημίας προχώρησε σε αρκετές δράσεις και παρεμβάσεις το 2021. Ενδεικτικά:

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων