Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Συγκροτήθηκε το «Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια»

 Στο τέλος μιας μακρόχρονης και, ταυτόχρονα, δημιουργικής διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν -δημόσια και με ανοιχτή συμμετοχή- δύο πανελλαδικές συναντήσεις για την ενέργεια (το Γενάρη και τον Οκτώβρη του 2020), συγκροτήθηκε Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια.

Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η έντονη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στον ενεργειακό τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εκτείνεται χωρικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς (ηλεκτροπαραγωγή παντός είδους, εξορύξεις υδρογονανθράκων, διαχείριση αποβλήτων, ενεργειακές υποδομές, δίκτυα μεταφοράς κ.λπ.), χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα μεγέθη, ενισχύει το συγκεντρωτισμό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας, επιβάλλεται με έναν εξαιρετικά βίαιο τρόπο και συνοδεύεται από μια -χωρίς προηγούμενο- απώλεια οικοσυστημάτων και δραστική μείωση της βιοποικιλότητας.

Σκοπός του Δικτύου είναι:
  • η αλληλοενημέρωση και η διάχυση της πολύτιμης εμπειρίας των επιμέρους κινημάτων, ώστε να γίνει συλλογικό κτήμα όλων μας,

  • η αλληλέγγυα και συνεργατική δράση των συλλογικοτήτων, σε μια minimum βάση,

  • η αναβάθμιση του αγώνα και των αντιστάσεων που αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν στο προσεχές μέλλον, σε διάφορες περιοχές της χώρας,

  • η διευκόλυνση διεθνούς δικτύωσης, ειδικά στην περιοχή των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν φορείς και συλλογικότητες που εμπλέκονται άμεσα, αν όχι αποκλειστικά, σε κινηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο συγκεκριμένες ενεργειακές δραστηριότητες και με κοινό χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον τους για τις επιπτώσεις, τη διάθεσή τους να αγωνιστούν για την αντιμετώπισή τους και τη συμφωνία με το βασικό πλαίσιο θέσεων και επιδιώξεων και με τις αρχές λειτουργίας του Δικτύου, που έχουν διαμορφωθεί συλλογικά και επισυνάπτονται, με τις πρώτες υπογραφές των συλλογικοτήτων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Δίκτυο.

Καλούμε και τις υπόλοιπες συλλογικότητες, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να κάνουν το ίδιο, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο energynetwork2020@gmail.com και να συνενώσουν τις δικές τους με τις δικές μας δυνάμεις, δυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο το υπό διαμόρφωση πανελλαδικό μέτωπο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής «λαίλαπας».

Ως Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δε μονοπωλούμε το ενδιαφέρον και τις δράσεις για τα ζητήματα των ενεργειακών δραστηριοτήτων. Αντιμετωπίζουμε με εκτίμηση και μεγάλο σεβασμό τους φορείς, τις κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις και τα πρόσωπα -που δε συμμετέχουν σε αυτό, αλλά βαδίζουν σε παράλληλους δρόμους- και είμαστε ανοιχτοί σε παράλληλες ή κοινές δράσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, στο βαθμό που οι περιστάσεις το απαιτούν και εξυπηρετούνται οι κοινοί μας στόχοι.

15.11.2020

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

energynetwork2020@gmail.com