Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΤΗΡΙΑ!

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων έχει καταθέσει ένσταση στη Β’ φάση του Γ.Π.Σ του Δήμου Χανίων και έχει υποστηρίξει την αντίστοιχη ένσταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ιδέα πολεοδόμησης τμήματος του στρατοπέδου Μαρκοπούλου κι υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια τη δημιουργία χώρου πρασίνου (όπου μπορούν να υπάρχουν και αστικοί λαχανόκηποι) και σχολείου, για το οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μετασκευαστούν τα υπάρχοντα κτήρια.

Κανένα νέο κτήριο λοιπόν, χώρος πρασίνου κι ένα μόνο σχολείο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα «σχολείο του δάσους», κατά το παράδειγμα άλλων χωρών, χωρίς τσιμέντα στην αυλή, επεκτείνοντας τους χώρους πρασίνου και τα δέντρα και στην αυλή του σχολείου. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του πάρκου και του σχολείου, με τη χρήση πχ φωτοβολταϊκών στις στέγες όσων κτηρίων παραμείνουν από τα ήδη υπάρχοντα.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ:

Η ένσταση που κατέθεσε στο Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων η Οικολογική Πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένα στην πρόταση των μελετητών να δοθεί ένα μέρος της έκτασης που καλύπτει το σημερινό ανενεργό στρατόπεδο Μαρκοπούλου για την δημιουργία πολεοδομικού κέντρου και για μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών η δικαστηρίων, όπως αναφέρεται στον τόμο Α4 του ΓΠΣ, σελίδα 57.

Τα σημερινά δεδομένα οικιστικής ανάπτυξης και έλλειψης πρασίνου της πόλης των Χανίων δεν δικαιολογούν την παραπάνω πρόταση καθώς και η πρόσφατη ιστορία αυτής της πόλης η οποία έχει καταγράψει τα τελευταία 14 χρόνια έντονες κινητοποιήσεις των ενεργών πολιτών και 4 ομόφωνες αποφάσεις 3 δημοτικών συμβουλίων (2010, 2015, 2018) οι οποίες διεκδικούν το Στρατόπεδο αυτό να παραχωρηθεί στην πόλη των Χανίων για να γίνει αλλαγή χρήσης και επανένταξης του στον αστικό ιστό αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο.

Όμως το πάνδημο αυτό αίτημα να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων για τη δημιουργία χώρου πρασίνου που θα φιλοξενεί κοινωφελείς και κοινόχρηστες δραστηριότητες, ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις και -αν χρειαστεί- ένα σχολείο καταστρατηγείται με την πρόταση του Γ.Π.Σ πολεοδόμησης τμήματος του στρατοπέδου (περίπου 15 στρέμματα), για τη δημιουργία πολεοδομικού κέντρου.

Στο Γ.Π.Σ προβλέπεται πράσινο μόνο στα 25 στρ του στρατοπέδου --ενώ το έλλειμμα σε πράσινο στην πόλη είναι 311 στρ. όπως προκύπτει από τους πίνακες Π.3,7,2 - έτσι ουσιαστικά αγνοείται το αίτημα της χανιώτικης κοινωνίας το οποίο εκφράζει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου σε όλη την έκταση των 55 στρεμμάτων του στρατοπέδου. Το αίτημα αυτό απαντά στην μέριμνα σύνδεσης αστικού και περιαστικού πρασίνου για την διείσδυση της φύσης στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης και του αειφόρου σχεδιασμού των αστικών χώρων μέσα από την αρχιτεκτονική του τοπίου και την ιστορία του τόπου.

Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων ζητά από τους μελετητές του Γ.Π.Σ Χανίων να επανεξετάσουν την ιδιαίτερη περίπτωση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου και της μελλοντικής του χρήσης σύμφωνα με τις μεγάλες ανάγκες πρασίνου, πολιτιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν ήδη καταγράψει (τόμος Α4 σελίδα 33, 57 και στον πίνακα Π. 3,7,2) στο οικιστικό περιβάλλον τόσο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννου όσο και στην πόλη των Χανίων καθώς και το καθολικό αίτημα της χανιώτικης κοινωνίας που αφορά στην μελλοντική δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου σε όλη την έκταση του στρατοπέδου όταν αυτό παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων.

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
http://ecoprotchan.blogspot.com/
Facebook: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ