Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

Διαμαρτύρονται στον Ευαγγελισμό για τις τιμές των απαλλοτριώσεων γης για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ιδιοκτητών και κατοίκων της περιοχής Ευαγγελισμού Πεδιάδος, σχετικά με το αεροδρόμιο Καστελλίου.

Στον Ευαγγελισμό, σήμερα στις 27 Αυγούστου 2017, έγινε με μαζική συμμετοχή, η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του συλλόγου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

Εμείς οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης, της περιοχής Ευαγγελισμού του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, εκφράζουμε την δίκαιη αγανάκτηση και πικρία μας για την επαπειλούμενη δήμευση της γης μας, για να γίνει το ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.


Για να καταστεί αυτό αντιληπτό σε όλους, αναφέρουμε τους λόγους που την στοιχειοθετούν:

1. Κατ αρχήν η απαλλοτρίωση, αφορά έκταση 9500 στρ, από τα οποία τα 6890, στρ αφορούν το κυρίως αεροδρόμιο, ενώ τα υπόλοιπα 2610, αφορούν τους δρόμους και την άρση εμποδίων σε λόφους.

2. Τα 6890 στρ, είναι στον κάμπο της Πεδιάδος και εκτείνονται σε μήκος 5360μ και σε πλάτος από 100μ, μέχρι 2430μ. Ο κάμπος αυτός, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι μοναδικός από τους ελάχιστους που υπάρχουν στο νησί, με κυριαρχούσα καλλιέργεια, τους άριστα επιμελημένους και οργανωμένους ελαιώνες, όπως παραδέχεται η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων.

3. Από τα 6890στρ, τα 4250στρ, ανήκουν στην περιοχή του οικισμού Ευαγγελισμός, μετά την απαλλοτρίωση δε, του απομένουν 2700στρ και 680στρ, που περικλείεται ο οικισμός, δηλαδή, του απαλλοτριώνεται κατά μέσον όρο, το 61% της Γής του.

4. Άμεσο αποτέλεσμα αυτών είναι, ότι πολλοί κάτοικοι καταλήγουν, ακτήμονες και άνεργοι, ενώ για την πλειοψηφία των υπολοίπων, η καλλιέργεια λόγω μεγέθους της εναπομένουσας γης, καθίσταται μη βιώσιμη. Επίσης ο ελαιοκομικός συνεταιρισμός του χωριού μας (πάντοτε οικονομικά βιώσιμος, χωρίς χρέη και ρυθμίσεις), που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, χάνει το 61% του κύκλου εργασιών του, οδηγούμενος στην χρεωκοπία.

5. Ταυτόχρονα, οι δυσμενείς επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου, όπως αέριοι ρύποι και ηχορύπανση (όπως άλλωστε φαίνονται στην ΜΠΕ από τις ισορρυπαντικές και ισοθορυβικές καμπύλες) λόγω θέσης, επιβαρύνουν κυρίως την περιοχή μας, ενώ η αποδεδειγμένα ωφέλεια από την λειτουργία του έργου, διαχέεται σε όλη την Κρήτη, εκτός βεβαίως του κράτους, που έχει την μεγαλύτερη ωφέλεια.

Για τα παραπάνω, επισυνάπτουμε χάρτη, που αποδεικνύεται η σχολαστική ακρίβεια των στοιχείων, που επικαλούμαστε.

Όλα αυτά βεβαίως, τα γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή που μελετήσαμε το MASTER PLAN του έργου, όμως δεν ακολουθήσαμε την γνωστή σε όλους οδό των φωνών, των απειλών, της δημοσιότητας και των υπερβολών, ,έχοντας εμπιστοσύνη στην Πολιτεία, ότι όταν αποφασίζει ένα τόσο μεγάλο έργο, έχει λάβει υπόψη της, όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους όπως οφείλει. Έτσι απείχαμε συνειδητά από όλα αυτά και οι στοιχειοθετημένες παρεμβάσεις μας στις αρμόδιες αρχές, διακρίνονταν από σοβαρότητα, υπευθυνότητα και το μόνο που ζητούμαστε επιτακτικά, ήταν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Όμως αποδεικνύεται σήμερα, διαψευστήκαμε οικτρά και αυτή μας η στάση δεν εκτιμήθηκε, αλλά λήφθηκε σαν αδυναμία, λες και η πολιτεία είναι εχθρός μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

Οι τιμές που προτείνει το δημόσιο στο μονομελές εφετείο που ορίστηκε στα μέσα Νοεμβρίου είναι: Μέση τιμή κτήματος περίπου 1,85€/τμ, 150€ η βμεγάλη ελιά, 110€ η μεσαία και 60€ η μικρή, που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της απαλλοτρίωσης, ενώ ταυτόχρονα με την παρακατάθεση του ποσού που θα εκδικάσει το δικαστήριο το Νοέμβριο, το κράτος θα καταλάβει την γη μας, ανεξάρτητα από τις οριστικές τιμές του Εφετείου.

Οι προτεινόμενες τιμές, απαράδεκτες για μας, αντίκεινται σε κάθε έννοια δικαίου και στο Σύνταγμα της Χώρας και στην κοινή λογική, όπως αναλύουμε συνοπτικά παρακάτω:
1. Με τις τιμές αυτές και με χονδρικό υπολογισμό 13 μεγάλες ελιές το στρ προκύπτει μέση τιμή στρ 4.000 ευρώ και συνολικό κόστος για την περιοχή του κάμπου 4.000 x 6890 στρ. = 27.560.000 ευρώ. Με προσυπολογιζόμενο και παραδεκτό κόστος έργου, τα 800.000.000 έχουμε ποσοστό αξίας γης, επί της επένδυσης 3,45%. Παγκόσμιο ρεκόρ στις επενδύσεις τέτοιου είδους, σαν να απαλλοτριώνονταν έρημος η έλος.

2. Ταυτόχρονα η υπεραξία που θα αποκομίσει το κράτος από την αποδέσμευση του υφισταμένου αεροδρομίου, είναι σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις υπουργού της Ελληνικής Πολιτείας: Θα αποδεσμευτεί υπέρ των τοπικών κοινωνιών μια μεγάλη έκταση, 2.780 στρ., με αξία πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξάλλου έχουμε πρόσφατο αντίστοιχο παράδειγμα του πρώην Α/Δ Ελληνικού.

3. Σύμφωνα με τον Νόμο, στην αποτίμηση, καθοριστικός παράγοντας είναι, η πρόσοδος που αποφέρει στον ιδιοκτήτη το ακίνητο. Έτσι το κράτος λοιπόν, εκτίμησε ότι μια ελιά μεγάλη ηλικίας, άνω των τριάντα ετών αξίζει 38 κιλά λάδι (μέση παραγωγή 4 ετών) λαμβανομένου υπόψη της τιμής. Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία εκτίμησης.

4. Δίκαιη τιμή κατά την νομολογία είναι, η τιμή που μπορεί να αντικατασταθεί το ακίνητο, με ισάξιο του. Ας μας βρουν λοιπόν αντίστοιχο κάμπο, κοντά μας και εμείς δεχόμαστε την ανταλλαγή. Μα θα πει κάνεις, είναι μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος στην Κρήτη, εκτός της Μεσσαράς. Οπότε ομολογείται η μεγάλη του αξία και πρέπει να αποζημιωθεί σαν μοναδικός.

5. Οι τιμές αυτές, είναι περίπου στο 20% των τιμών, άλλων περιοχών που απαλλοτριώθηκαν και πολύ χαμηλότερης αξίας, λόγω μορφολογίας.

6. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη λόγω της σπουδής, αντικειμενικά στοιχεία, όπως η αρτιότητα ακινήτων (τεμάχια άνω τεσσάρων στρεμμάτων ) η αξία αγροτεμαχίων εντός ζώνης οικισμού, κλπ.

7. Δεν έχει καθόλου υπολογιστεί όπως αναφέρουμε και παραπάνω, η μείωση της αξίας των εναπομενόντων, ούτε το γεγονός ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθίστανται ακτήμονες εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης (κοινωνικές επιπτώσεις ).

Πιστεύοντας ότι εκφράζουμε την βούληση όλου του χωρίου, αλλά και των άλλων οικισμών (ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΙΛΙΑΝΟ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, κ.λπ. ΠΟΥ ΠΛΗΤΟΝΤΑΙ το ίδιο) απαιτούμε από την Πολιτεία να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Στην αντίθετη περίπτωση που επικρατήσει η μέχρι σήμερα μίζερη αντιμετώπιση μας, τότε:

1. Είμαστε υποχρεωμένοι έναντι της αξιοπρέπειας μας ,της επιβίωσης των οικογενειών μας αλλά και έναντι των γονέων και παππούδων μας (που μας παρέδωσαν αυτή την Γή) να αγωνιστούμε με όλα τα μέσα, για να μην δημευθεί η περιουσία μας

2. Δηλώνουμε επίσης ότι, έχουμε και την γνώση τις ικανότητες και την δύναμη που μας δίνει το δίκιο, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, να παρεμποδίσουμε την εκτέλεση του έργου και θα το επιτύχουμε, ενώ δεν είναι αυτή η επιθυμία μας.

3. Δεν είμαστε εμείς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ούτε θα γίνουμε Ιφιγένειες να θυσιαστούμε, για να αποκομίσουν όλοι οφέλη με πρώτο και κύριο το Κράτος.