Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ για τα νέα σχέδια των επενδυτών στο Κάβο ΔΣίδερο

Επιστολή του Δικτύου ΟικοΚρήτη προς τον Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, η οποία στάλθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, με θέμα την ανησυχία που προκάλεσε στις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης η συνέχιση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου τουριστικής εκμετάλλευσης στο Κάβο Σίδερο. Με την επιστολή επισημαίνεται ότι παρά τη μικρότερη δυναμικότητα του έργου σε σχέση με αυτό που απορρίφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2009, παραμένει το πρόβλημα του κατακερματισμού της περιοχής και της απώλειας του προστατευόμενου χαρακτήρα της, η περιοχή θα αστικοποιηθεί, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην επάρκεια του νερού και μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον. Αντιπροτείνεται η δημιουργία στην περιοχή ενός οικολογικού - πολιτιστικού πάρκου που θα συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού σχεδίου Natura, καθώς και η αναγνώριση από την UNESCO και η ανάλογη λειτουργία του Γεωπάρκου Σητείας.

« Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθήκαμε τη συνέχιση των προσπαθειών αδειοδότησης της "μεγαλεπήβολης" επένδυσης στην περιοχή Ιτάνου – Μονής Τοπλού της ανατολικής Κρήτης σε απόσταση αναπνοής από τo αισθητικό δάσος Βάι. Παρά το γεγονός της μικρότερης δυναμικότητας του έργου σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα προβλήματα που αυτό θα επιφέρει δεν έχουν εξαλειφτεί ούτε φυσικά αντίστοιχα περιοριστεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Παραμένει το θέμα κατακερματισμού της περιοχής και απώλειας του φυσικού χαρακτήρα της: η δυναμικότητα της επένδυσης στην περιοχή ξεπερνά τη λογική της ήπιας μορφής ανάπτυξης που θεωρητικά συνάδει με το χαρακτηρισμό περιοχών Natura 2000 που βάσει του Ν. 3937/2011 αποτελούν και θεσμικά αναγνωρισμένες προστατευόμενες περιοχές με συγκεκριμένα μέτρα και προβλέψεις που μπορούν να πραγματοποιούνται εντός αυτών ώστε να μην οδηγούν στην υποβάθμιση τους. Άλλωστε το καθεστώς προστασίας της περιοχής στόχο έχει ακριβώς την προστασία των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, οικοτόπων, ενδιαιτημάτων και ειδών στη φυσική τους κατάσταση και πληθυσμό. Είναι ξεκάθαρο ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα ακυρώσει τη συνοχή της προστατευόμενης περιοχής.

Ανάγκες σε υποδομές στην περιοχή και γενικά υποστηρικτικά και συνοδά έργα. Ακόμα και με το αναθεωρημένο προς τα κάτω επενδυτικό σχέδιο (1936 κλίνες, γήπεδο γκολφ 800 και πλέον στρεμμάτων, μονάδα αφαλάτωσης, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, έργα ενεργειακής υποδομής-φωτοβολταϊκά κ.ά., υποδομές μετακίνησης, αναψυχής, κ.λπ.) και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη σχεδιαζόμενη γειτνιάζουσα μεγαλύτερη επένδυση, επίσης σε προστατευόμενη και μείζονος σημασίας περιοχή του Κάβο Πλάκο (2500 κλίνες και τις ανάλογες υποδομές), θα αλλάξει άρδην η φυσιογνωμία της περιοχής. Πλέον μιλάμε για μια νέα αστικοποίηση στα ανατολικά της Κρήτης. Αν συνυπολογίσουμε δε και τους εισαχθέντες εργαζόμενους, την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών και χρηστών της ευρύτερης περιοχής, καταλήγουμε στην ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών που θα εξυπηρετούν επιπλέον 10.000 ανθρώπους κατ’ έτος (ουσιαστικά μια νέα πόλη 10.000 κατοίκων στην ανατολική Κρήτη, με ότι αυτό συνεπάγεται).

Θέματα αντιμετώπισης αναγκών σε αρδευτικό νερό με δεδομένο ότι δεν εξαιρέθηκε η πρόβλεψη για δημιουργία γηπέδου γκολφ στην περισσότερο ξηροθερμική περιοχή της Ευρώπης που ήδη από το 1995 έχει ενταχθεί στις επικίνδυνες για ερημοποίηση περιοχές: Οι ανάγκες άρδευσης του γηπέδου ανέρχονται σε 480-1.280 χιλιάδες κυβικών μέτρων νερού κατ’ έτος χωρίς να εκτιμάται ο μεγάλος δείκτης εξατμισοδιαπνοής, οι κλιματολογικές συνθήκες π.χ. μεγάλες περίοδοι ξηρασίας και ισχυροί βόρειοι άνεμοι κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους ενώ η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 1/7 των αναγκών άρδευσης του τέως δήμου Ιτάνου. Η επιθυμητή κάλυψη αυτών των αναγκών από τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης αλλά και του βιολογικού καθαρισμού της επένδυσης, δεν εξασφαλίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση αστοχίας των έργων η ζητούμενη ποσότητα θα πρέπει να καλυφθεί από τα αποθέματα του Δήμου Σητείας, ο οποίος επίσης θα καλύψει και τις ανάγκες σε αστική χρήση νερού της επένδυσης, ήτοι 319.000 κυβικά νερό ετησίως.

Η εμπειρία άλλων μεγαλεπήβολων σχεδίων στην περιοχή (πχ ο οικισμός ΔΙΟΝΥΣΟΣ της ΣΟΕ στον Ανάλουκα, ανατολικά της Σητείας) δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεσπόζουν σχεδόν εγκαταλειμμένα έχοντας όμως επηρεάσει την περιοχή και το περιβάλλον με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Δεδομένων δε και των: α) δημιουργίας  σειράς εγκαταστάσεων βιομηχανικών ΑΠΕ (ηλιοθερμικό Χώνου, Φουρνιών, υβριδικά, αιολικοί σταθμοί κ.λπ.) στοιχείο που ενδέχεται να βλάψει την ανταγωνιστικότητα του εγχειρήματος καθώς οι επενδύσεις αυτές είναι ασύμβατες μεταξύ τους αλλά και β) αβεβαιότητας  που προκύπτει από τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης και κίνησης που επηρεάζονται από τις εκάστοτε  πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες (π.χ. πολεμικές συρράξεις σε γείτονες χώρες ή τη Μεσόγειο που επηρεάζουν την τουριστική κίνηση του νησιού ούτως ή άλλως, διακρατικές σχέσεις κ.λπ.), δεν διαφαίνονται περιθώρια αισιοδοξίας για την οικονομική επιτυχία της επένδυσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Δημιουργία στην περιοχή ενός οικολογικού - πολιτιστικού πάρκου που θα συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής χωρίς να υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα όλων των παραγόντων της περιοχής κ.λπ. 

Σχετική εναλλακτική πρόταση λειτουργίας στην περιοχή ενός Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου, υπό την αιγίδα της UNESCO γεωπάρκου, εφόσον βασικός σκοπός των γεωπάρκων είναι ο ποιοτικός εναλλακτικός τουρισμός και η βιώσιμη, τοπική ανάπτυξη θα μπορούσε να στηριχθεί στο ήδη υλοποιηθέν έργο INTERREG Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 με τίτλο "ΓΕΩΤΟΠΙΑ" το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη υποδομών γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Σητείας, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου της περιοχής της επένδυσης. Βασικός στόχος του παραπάνω έργου ήταν η δημιουργία ενός Γεωπάρκου με το όνομα "Φυσικό Πάρκο Σητείας" στα ανατολικά όρια του Δήμου Σητείας. Το έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013 και οδήγησε στην χάραξη 15 οδικών και περιπατητικών διαδρομών, του κέντρου ενημέρωσης στη Πάνω Ζάκρο, του σπηλαιολογικού κέντρου του Καρυδίου καθώς και ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορα σημεία όλης της περιοχής. Επίσης συντάχθηκε Διαχειριστικό Σχέδιο με στόχο τη λειτουργία της περιοχής ως Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Γεωπάρκο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες υποβολής ένταξης στα παραπάνω δίκτυα.

Παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωση μας σχετικά με την πορεία της αδειοδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης ώστε να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα κρίνουμε σκόπιμες.

Με εκτίμηση
Η Γραμματεία του Δικτύου ΟικοΚρήτη »