Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Για τα αιολικά στον Κρούστα

Η Συνέλευση του Παγκρητίου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» που έγινε στο Ηράκλειο το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011, μετά από συζήτηση και ενημέρωση αποφάσισε ομόφωνα να υπογράψει τη διαμαρτυρία της Επιτροπής Αγώνα Κρούστα Λασιθίου για την απαράδεκτη και εκτός κλίμακας χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στο ιδιαίτερο τοπίο του Κρούστα.

Το κείμενο της Επιτροπής Αγώνα Κρούστα Λασιθίου:

«Όσες και όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο διαμαρτυρόμαστε με τον πιο έντονο τρόπο για την απαράδεκτη χωροθέτηση των Βιομηχανικών Αιολικών Εγκαταστάσεων (ΒΑΕ) που θα έχει σα συνέπεια την καταστροφή μοναδικών και αναντικατάστατων δασών, της βιοποικιλότητας και του τοπίου που προστατεύεται τόσο από το ελληνικό σύνταγμα όσο και από ευρωπαϊκές συμβάσεις.

Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση των τεράστιων εισαγόμενων ανεμογεννητριών προκαλούν μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής μας και συνιστούν απειλή όχι μόνο για την κλίμακα του Κρητικού τοπίου μα και για τον τουρισμό της.

Δηλώνουμε ανυποχώρητοι και θα αγωνιστούμε για το σταμάτημα της δρομολογημένης διαδικασίας μαζικής ανάπτυξης Β.Α.Ε. στην περιοχή μας. Απαιτούμε τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ενεργειακού και χωροταξικού σχεδιασμού ΤΩΡΑ, που θα προτάσσει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι προσαρμοσμένος στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τον Άνθρωπο, θα αποκλείει εκ των προτέρων τις τεράστιες, εκτός κλίμακας μηχανές, θα εξαιρεί περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  (τοπία, Natura κ.ά.) και θα προκύπτει από ουσιαστικό διάλογο και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών κι όχι από τις μονομερείς επιδιώξεις και τα συμφέροντα επιχειρηματιών.

ΟΧΙ στην καταστροφή του περιβάλλοντος

ΑΠΕ για τις κοινωνίες, όχι για τις εταιρείες
»

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης βρίσκονται σε μεγάλη ανησυχία, τόσο για τις σχεδιαζόμενες μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο νησί όσο και για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή του νόμου για τις ΑΠΕ, του νόμου για την επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων (fast track) και του Εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Η Συνέλευση του Δικτύου «ΟικοΚρήτη» βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση ώστε σύντομα να αποφασιστεί η κοινή στάση των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης απέναντι στις πρωτοφανείς απειλές που δέχεται η κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι του νησιού μας.

Η Συνέλευση του Παγκρητίου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη»