Σάββατο 16 Μαΐου 2009

Συμβούλους για το λιμάνι στη νότια Κρήτη αναζητά η Νομαρχία; Δηλώνουμε εθελοντές!

"Συμβούλους αναζητά η Νομαρχία Ηρακλείου για να αξιολογήσουν τον περιβόητο φάκελο των μελετών που αφορούν στο λιμάνι του νότου" διαβάσαμε στην Πατρίδα. Και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει στη Νομαρχία και με καθυστέρηση τριετίας και αφού το Υπουργείο Ναυτιλίας έστειλε το έργο στις καλένδες, αποφάσισε ότι το ποσό των 605.000 € που έχει ήδη ξοδευτεί, για ένα έργο που η περιοχή έχει απορρίψει, δεν είναι αρκετό!

Αν η κα Σχοιναράκη εκτιμά ότι περισσεύουν κονδύλια για ξόδεμα και προτίθεται να φέρει, κατόπιν εορτής, το θέμα σε συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, οφείλουμε να της υπενθυμίσουμε ότι από το Νοέμβριο του 2006 και ως την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γ. Βλάχου το Ιανουάριο φέτος, ζητούσαμε ματαίως να ενταχθεί το θέμα σε ημερήσια διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπως εξάλλου είχε κάνει η αντίστοιχη αρχή του Ρεθύμνου.

Η Νομάρχης αλλά και το Συμβούλιο όφειλαν να είχαν μελετήσει και συζητήσει:
  • Από το Μάρτιο του 2007 τη Μελέτη για την «προκαταρκτική εκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή διεθνούς εμβέλειας λιμανιού στο Τυμπάκι» με ανάδοχο το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και δαπάνης 53.550 ευρώ, η οποία και συντάχθηκε κατόπιν ερωτηματολογίου και παραγγελίας της Νομαρχίας μετά την επίσκεψη του κ. Κεφαλογιάννη το Νοέμβριο του 2006.
  • Από το Μάρτιο του 2008 το φάκελο που της απέστειλε για δημοσίευση το ΥΠΕΧΩΔΕ και που περιείχε την με αρ. οικ101233/1-2-2008 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου: «Λιμενική εγκατάσταση στο Τυμπάκι Ν.Α. Ηρακλείου» καθώς και την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Έργου ανάπτυξης λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι Ν. Ηρακλείου Κρήτης και οικολογικές μελέτες βάσης για θέματα χερσαίας χλωρίδας, πανίδας και θαλάσσιου περιβάλλοντος», που εκπονήθηκε από την ENVECO Α.Ε. και κόστισε 83.000 €
  • Από τον Αύγουστο του 2008 την Αίτηση Ακύρωσης της παραπάνω θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ, που κατέθεσε η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου στο ΥΠΕΧΩΔΕ και κοινοποίησε παράλληλα στη Νομαρχία Ηρακλείου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Επίσης από τον Αύγουστο το 2008 το φάκελο με το σύνολο μελετών που μοίραζε ο αναρμόδιος πλέον κ. Κεφαλογιάννης στις Νομαρχίες και τους Δημάρχους.
Υποτιμά η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών όχι μόνο τους υφισταμένους της, αλλά και όλους τους φορείς που από το 2005 μελετούν και επιχειρηματολογούν ενάντια στο σχεδιασμό διαμετακομιστικού σταθμού. Κάνουμε σαφές ότι η όποια αναμόχλευση και επαναφορά στο προσκήνιο της συζήτησης σχεδιασμού διαμετακομιστικού σταθμού στο Νότο -με όποια πρόφαση - θα βρει απέναντί της πρώτα απ’ όλα τους κατοίκους και τους φορείς του Νότου, αλλά και το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης.

Εάν προτίθεται η Νομάρχης Ηρακλείου να επαναφέρει τη συζήτηση για την ανάπτυξη της Νότιας Κρήτης μέσω ενός εμπορικού και επιβατικού λιμανιού, ο σχεδιασμός θα πρέπει να αποδεσμευτεί πλήρως από το σχεδιασμό ενός διαμετακομιστικού σταθμού και τις όποιες μελέτες τον ακολούθησαν και που αφορούσαν σε ένα έργο τέρας – το 6ο στον κόσμο λιμάνι σε μέγεθος σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Κ. Συνολάκη. Το εάν θα μπορούσε ένα εμπορικό-επιβατικό λιμάνι να λειτουργήσει προς όφελος του Νότου, το μέγεθος, η επίδραση στο περιβάλλον, η βιωσιμότητά του θα πρέπει να εκτιμηθεί από νέες οικονομοτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ανάλογες του μεγέθους του έργου που θα τεθεί προς συζήτηση.

Η Γραμματεία του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων "ΟικοΚρήτη"