Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Κριτική στο Χωροταξό του Τουρισμού από τα δίκτυα των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Ελλάδας

Τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα επιφέρουν και στην χώρα μας το βάθεμα κρίσης στον τομέα του τουρισμού. Όμως, στο σημερινό μοντέλο τουρισμού καταλογίζεται και η οικολογική και περιβαλλοντική επιβάρυνση πολλών περιοχών. Σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και στην Κρήτη, η υπέρβαση της «φέρουσας ικανότητας» είναι ολοφάνερη με συνέπεια και την υποβάθμιση του ίδιου του προϊόντος τουρισμού.

Δυστυχώς, το προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, δε λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις βαριές συνέπειες στο περιβάλλον που έχει προκαλέσει έως σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο του τουριστικής ανάπτυξης. Δε λαμβάνει επίσης υπόψη, ώστε να ευνοήσει τις συνθήκες για την αντιμετώπισή της, τη γενικότερη οικολογική κρίση που επιφέρουν και οι κλιματικές αλλαγές. Αντίθετα, ενώ σήμερα οι εγκατεστημένες «κλίνες» υπερβαίνουν κατά πολύ και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αύξησης του τουρισμού, επιδιώκει να εγκαινιάσει μια νέα εποχή εκτεταμένης δόμησης με δεκάδες χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες και γήπεδα γκολφ σε κάθε ελεύθερη γωνιά της Ελλάδας.

Αυτό που λείπει από αυτό το Σχέδιο είναι η βαθιά κριτική του κυρίαρχου μοντέλου και η συνολική στροφή προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης δικαίων, βιώσιμων και οικολογικά συμβατών μορφών τουρισμού. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων υπεροχής της χώρας μας, δηλαδή η ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών, είναι τα στοιχεία που πρέπει να κυριαρχήσουν στη χάραξη μιας νέας πολιτικής για τον τουρισμό.

Τα δίκτυα των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Ελλάδας αντιπροσωπεύοντας πάνω 100 τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ταυτίζονται με την κοινή θέση των 10 εθνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας μας ότι το νέο σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό είναι συνολικά επαχθές για τον φυσικό χώρο, τη βιωσιμότητα και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστική και δημοκρατική δημόσια διαβούλευση για τον χωροταξικό επανασχεδιασμό του τουρισμού με κύριο άξονα την προστασία του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Δίκτυο Αιγαίου
Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων "ΟικοΚρήτη"